Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Практикум из фреквентних претварача и серво контролера
Назив предмета: Практикум из фреквентних претварача и серво контролера
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Стицање практичних знања у раду са фреквентним претварачима и серво контролерима


Садржај предмета

Алгоритми управљања асинхроним и синхроним моторима. Фреквентни претварачи: Основни елементи претварача. Параметри претварача. Конфигурисање параметара. Упознавање са функцијама претварача. Повезивање и конфигурисање параметара преко рачунара. Повезивање фреквентног претварача на мотор и аутоматска адаптација. Примена на конкретним апликацијама. Серво контролери: Основни елементи. Параметри серво контролера. Конфигурисање параметара. Повезивање и конфигурисање параметара преко рачунара. Режими рада: брзински, позициони и моментни. Примена на конкретним апликацијама. Серво мотори и давачи позиције у серво погонима.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: