Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Електрична вуча и возила
Назив предмета: Електрична вуча и возила
Студијски програм: OАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним принципима транспорта помоћу електричних возила, кинематиком и динамиком возила, основним особинама електричних мотора и енергетских претварача који се употребљавају у вучним погонима. Студенти се у току предавања и вежби обучавају моделовању и анализи електричних возила


Садржај предмета

Алгоритми управљања Кинематика и динамика возила. Одређивање вучне силе и момента. Анализа отпора кретању, стални и повремени отпори вуче. Прорачун вучне силе у фазама убрзања, кочења, вожње на равној траси и успону. Адхезија. Путни дијаграми. Токови снаге у вучним погонима.


Преглед електровучних погона. Енергетски  претварачи  и електричне машине у вучним погонима и електричним возилима. Топологије вучних претварача. Савремени вучни мотори.

Управљање силом и моментом. Полазне карактеристике. Рад у области слабљења поља и кочења. Динамичко и регенеративно кочење. Регулација брзине кретања возила. Оптимизација потрошње енергије у електричној вучи. Једнофазне локомотиве. Електрична и хибридна возила.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: