Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Електричне машине 4
Назив предмета: Електричне машине 4
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области специјалних електричних машина: подела специјалих електричних мотора, једнофазни асихрнони мотори, трофазни комутаторски мотори, универзални мотори, корачни мотори, серво мотори, BLDC мотори, релуктантни мотори, линеарни мотори, хистерезисни мотори, мотори са штампаним ротором, униполарни мотори, тахогенератори …


Садржај предмета
Основни елементи конструкције, прицип рада, специфичности и примена наведених специјалних електирчних машина.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: