Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Пројекти


Национални пројекти

 1. Примена вишепараметарских симулационих модела ради анализе енергетске ефикасности понашања типских школских зграда, носилац пројекта Технички факултет у Чачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ813-200А, 2003-2006.
 2. Развој и примена логистичких система за коришћење биомаса и отпадног дрвета као енергената у домаћинствима и индустрији, носилац пројекта Технички факултет уЧачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ–243005А, 2006-2009. 
 3. Нова техничка решења и трендови у извођењу наставе из групе предмета електротехничке струке, у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања и Европске агенције за реконструкцију (CARDS project). 
 4. Пројектовање примене прописа ЕУ о енергетској ефикасности кућних апаратаносилац пројекта Технички факултет у Чачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ 18018, 2008-2010.
 5. Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона, руководилац пројекта М. Бјекић, носилац пројекта Технички факултет у Чачку, Програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност, број пројекта ТР33016, 2011-2014
 6. Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25
 7. Иновирање групе стручно апликативнох предмета студијског програм ЕРИ - модул Индустријска електроенергетика у циљу развоја дигиталних компетенција и извођења елемената концепта Индустрија 4.0 (ИееДигКомпИ4.0), руководилац прокјекта М. Бјекић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.
 8. Развој курикулума предмета Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици у циљу унапређења дигиталних и предузетничких компетенција студената (РаППРЕ), руководилац прокјекта М. Росић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.

Међународни пројекти

 1. Academic Restoration in South Eastern Europe финансираног од стране German Academic Exchange Service (DAAD), 2003-2006
 2. WUS AUSTRIA MSDP project "Master in Remote Control", 2009 - 2010.
 3. 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES “Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration” supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).