Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
Назив предмета: Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Стафан Чубоновић, кабинет : 218 , тел: 032 302 769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање студената са моделовањем и симулацијама помоћу рачунара. Такође, студенти треба да се упознају и са применом рачунара и програмских алата у техничким прорачунима и изради графичке документације пројекта.


Садржај предмета

Моделовање и симулације, примена програмских алата у техничким прорачунима (ATP-EMTP (Alternative Transients Program), израда графичке документације пројекта (AutoCAD i Engineering Base),

Вежбе се изводе после завршетка презентације програмског алата у рачунарској учионици. Вежбе се састоје од практичног увежбавања коришћења програмског алата.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: