Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Пројекти са привредом


Машина за савијање цевних профила – Турбо сервис Београд (2013)

Машина је базирана на PLC контролеру Schneider Elelctric M238 и две серво осе. На основу задатих параметара на оператор панелу машина изврши савијање применом иновативне методе савијања.

Машина за аутоматско заваривање – Прим Костолац (2014)

Maшина за аутоматско заваривање је базирана на PLC контролеру Schneider Elelctric M238 и поседује 3 линеарне осе са корачним моторима и једну обртну осу управљану фреквентни претварачем. На основу унетих парамеатар машина може наварити равне површине у простору и вршити кружно наваривање.

Машина за испитивање цеви на удар – Impact2000 – Пештан д.о.о Аранђеловац (2016)

Машина је пројектована за тестирање PVC цеви на удар према дефинисаним стандардима. Машина је базирана на Schneider Electric PLC контролеру М241 и Magelis оператор панелу. Maшина има две линеарне осе, једну управљану серво претврачем Schneider Electric LXM32, а другу фреквентним претварачем Altivar 32. Серво оса подиже одређени тег на висину задату стандардом, док друга оса подешава висину узорка.

Машина за испитивање цеви на савитљивост, крутост, адхезију и затезање – SKAZ2000 - Пештан д.о.о Аранђеловац (2018)

Машина је базирана на микроконтролеру и подржана рачунарском апликацијом. Рачунарска апликација омогућава праћење силе и дужине у реалном времену. Након извршеног тестирања апликација генерише лабораторијски извештај.

Аутоматизација преса за бушење тровалног штитника – Унипромет д.о.о Чачак (2018)

Аутоматизација дела бушења на производној линији за производњу тровалног штитника је базирана на Siemens PLC контролеру серије S1200. Бушење је базирано на 8 преса са специјалним алатима.

Аутоматизације производне линије за C профиле – Унипромет д.о.о Чачaк (2019)

Аутоматизација линије је базирана на Siemens PLC контролеру серије S1500T. Аутоматска линија поседује две серво осе: летеће бушење и летеће сечење. Серво осе су базиране на Siemens серво драјверима серије S120. Главни погон линије је DC мотор снаге 98kW, којим се управља применом Siemens DC претварача. Комплетна линија је базирана на Profinet протоколу преко кога комуницира око 40 уређаја. Електрични пројекат, пројектовање и повезивање електричних ормара је дело фирме Енел д.о.о.