Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Синхроне машине
Назив предмета: Синхроне машине
Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области синхроних машина: конструкција, типови ротора, принцип рада, карактеристике и примена.


Садржај предмета
Основни елементи конструкције, облик поља ротора, магнетна реакција индукта, индуковани напон на крајевима индукта, тетивни и појасни навојни сачинилац, израз за магнетопобудну силу, векторски дијаграми синхроних генератора и мотора, промена напона синхроног генератора, шведски и амерички дијаграм, пуштање у рад, синхронизација. 

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: