Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Истраживачи


Др Мирослав Бјекић, редовни професор

Kатедра за електроенергетику, шеф катедре

- Електричне машине 1, 2, 3 и 4

- Моделовање и симулација динамичких система

- Методика наставе електротехнике и рачунарства

- Методички практикум из ел. машина и погона

Др Сања Антић, доцент

Kатедра за општу електротехнику и електронику

- Електромоторни погони

- Регулација електромоторних погона

- Аутоматско управљање

- Дигитални системи управљања

Др Марко Росић, доцент

Kатедра за електроенергетику

- Електромоторни погони

- Електрична вуча и возила

- Регулација електромоторних погона

- Вишемоторни електрични погони

- Пројектовање помоћу рачунара у енергетици

- Испитивање електричних машина

- Практикум из фрекв. претв. и серво контролера

Марко Шућуровић, асистент

Катедрa за електроенергетику

- Електромотрни погони

- Електричне инсталације и осветљење

- Специјалне електричне инсталације

- Електротермија

- Микроинсталације и компоненте

Војислав Вујичић, асистент

Катедра за машинство

- Програмирање PLC-a

- Испитивање електричних машина

- Роботика

- Аутоматизација процеса

- Практикум из индустријске аутоматике

- Моделирање и симулације мехатроничких процеса

- CAD/CAE конструисање

(са лева на десно) (Дан факултета 2010)