Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Практикум из индустријске аутоматике
Назив предмета: Практикум из индустријске аутоматике
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације пон: 12:30-14:30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације сре: 12:00-15:00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбеђивање потребног нивоа знања да студенти овладају основним елементима индустријске аутоматике који се могу срести у савременим индустријским процесима и системима


Садржај предмета

Основни елементи савремених индустријских процеса. Сенозори. Електрични актуатори. Управљачки системи: Програмабилно логички контролери, микроконтролери, ПИД регулатори, Фреквенти претварачи, Серво драјвери. Индустријске комуникације. SCADA системи. Избор опреме. Интеграција елемената индустријске аутоматике.

Практична настава: сет вежби на PLC контролерима и оператор панелима, сет вежби на фреквентним претварачима и серво драјверима, употреба сензора и актуатора, интеграција елемената у конкретну функционалну целину.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: