Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Ново на сајту


Датум објаве: 04-09-2019 |

У програмском пакету GEOGEBRA креирани су симуалциони примери којима се демонстрира графичко извођење карактеристика генератора ЈС са независном, паралелном, редном и сложеном (адитивном и диференцијалном ) побудом.
Програмима се приступа појединачно избором са списка или на галерију програма преко линка

1. Конструкција к-ке оптерећења генератора ЈС са независном побудом
2. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са независном побудом
3. Конструкција к-ке регулације генератора ЈС са независном побудом
4. Конструкција к-ке К.С. генератора ЈС са независном побудом
5. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са паралелном побудом
6. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са редном побудом
7. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са сложеном (адитивном и диференцијалном) побудом
8. Синхронизација синхроног генератора на мрежу
9. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Потјеовог дијаграма
10. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Шведског дијаграма
11. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Америчког дијаграма


Датум објаве: 01-05-2019 |

У оквиру предмета Електричне машине 3 постaвљени су линкови конструкције Потјеовог, Шведског и Америчког дијаграма у програму GEOGEBRA

Потјеов дијаграм: https://www.geogebra.org/m/krh4ugdh

Шведски дијаграм: https://www.geogebra.org/m/qadrukkj

Амерички дијаграм: https://www.geogebra.org/m/wmdmmmgk


Датум објаве: 01-04-2019 |

После 10 година рада старог сајта и преко 72.800 приступа, 1. априла 2019 (није шала) је постављена нова WEB страница сајта лабораторије за електричне машине, погоне и аутоматику.

Старом сајту се и даље може приступити преко линка: http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/index.html