Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Ново на сајту


Датум објаве: 11-03-2023 |

У програму GEOGEBRA постављене су нови програми:

Основе електротехнике, магнетна кола и трансформатори

Асинхроне машине

Синхроне машине

Специјалне машине

Електромоторни погони, остало


Датум објаве: 09-11-2020 |

Сајт је допуњен линковима ка новим програмима у пакету GEOGEBRА:  

- графичко извођење механичких карактерирстика асинхроног и универзалног мотора

- графичко извођење погонске карте синхроних турбо и хидро генератора

- векторски дијаграми синхроног генератора и мотора

- ...

Сви програми се могу пронаћи на интернет адреси:

https://www.geogebra.org/u/mbjekic


Датум објаве: 04-09-2019 |

У програмском пакету GEOGEBRA креирани су симуалциони примери којима се демонстрира графичко извођење карактеристика генератора ЈС са независном, паралелном, редном и сложеном (адитивном и диференцијалном ) побудом.
Програмима се приступа појединачно избором са списка или на галерију програма преко линка

1. Конструкција к-ке оптерећења генератора ЈС са независном побудом
2. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са независном побудом
3. Конструкција к-ке регулације генератора ЈС са независном побудом
4. Конструкција к-ке К.С. генератора ЈС са независном побудом
5. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са паралелном побудом
6. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са редном побудом
7. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са сложеном (адитивном и диференцијалном) побудом
8. Синхронизација синхроног генератора на мрежу
9. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Потјеовог дијаграма
10. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Шведског дијаграма
11. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Америчког дијаграма