Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Техничка решења


Софтвер за одређивање степена искоришћења и класе енергетске ефикасности трофазних асинхроних мотора снага до 7,5 kW

Божић, М., Росић, М., Бјекић, М., Копривица, Б., "Софтвер за одређивање степена искоришћења и класе енергетске ефикасности трофазних асинхроних мотора снага до 7,5 kW", Техничко решење (софтвер, Технички факултет Чачак), 2012   [M85]

Детаљније


Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање

Југовић, З., Јаковљевић, Ж., Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., „Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање“, Техничко решење, Фaкултeт тeхничких нaукa, Чачак, Машински факултет Београд, 2013   [M82]

Детаљније


Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора

Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., Шућуровић, М., "Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора", Техничко решење, Факултет техничких наука Чачак, 2015  [M83]

Детаљније