Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

О Лабораторији


Од оснивања Више техничке школе 1960. године започето је са грађењем и опремањем лабораторијског простора.Зидани простор у коме се сада налази Лабораторија за процесно управљање је изграђен 1963.године.Монтажни објекат у коме се налазе Лабораторије за електричне машине и Електромоторне погоне је изграђен 1976. године.

Проф. др Славољуб Јанда, професор у пензији, ТФ Чачак

Оснивач лабораторије за електричне машине

- Електричне машине

Проф. Александар Дубић, предавач Више техничке школе Чачак

Oснивач лабораторије за Електромоторне погоне

- Аутоматика

Проф. др Сретен Поповић, професор у пензији, ТФ Чачак

Oснивач лабораторије за Регулацију електромоторних погона

- Електромоторни погони

- Регулација електромоторних погона

Aнгажовани наставници и сарадници ЕМПА лабораторије су наведени у подменију Истраживачи.

Поред тренутно ангажованих, у лабораторији је од њених формирања до данас било ангажовано више наставника и сарадника и то:

- Лабораторија за електричне машине: проф. др Славољуб Јанда, проф. др Јерослав Живанић, мр Драган Белошевац, др Милан Добричић;

- Лабораторија за Електромоторне погоне: проф. Александар Дубић, проф. др Сретен Поповић, др Дојчило Сретеновић, Бранко Матовић, Горан Јевремовић;

- Лабораторија за Регулацију електромоторних погона: проф. Александар Дубић, проф. др Сретен Поповић.

Из предмета основних и мастер студија студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство (модули Индустријска електроенергетика и Електроенергетски системи) и основних и мастер студија студијског програма Мехатроника

Семинарски, дипломски и мастер радови

Међународни и национални пројекти