Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Програмибилни логички контролери
Назив предмета: Програмибилни логички контролери
Студијски програм: ДАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: обавезан Број ЕСПБ: 6

О предмету​

Циљ предмета 

Студенти треба да овладају програмирањем и применом програмабилно логичких контролера (PLC) по стандарду EN 61131.


Садржај предмета

Увод у PLC. Структура PLC. Типови променљивих. Програмске организационе јединице (програм, функционални блокови, функције). Програмирање PLC-а: Лествичасти дијаграм, Функционални блок дијаграм, Структурни текст, Листа инструкција, Секвенционални функционални дијаграм, Континуални функционални дијаграм. Дебаговање програма. Оператор панел. Повезивање PLC-a. Израда пројеката са PLC-ом. Документовање пројекта. Примене PLC-a.

Практична настава се одвија у виду лабораторијских вежби на којима студенти програмирају PLC и решавају конкретне, практичне проблеме са којима се могу срести у реалним индустријским апликацијама.


За студенте​

Обавештења

Правила за рад у лабораторији  

Лабораторијске вежбе: