Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Програмирање PLC-a
Студијски програм: ДАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 2:

ПРАКТИКУМ ПРОГРАМИРАЊЕ PLC-a: M238


Садржај:

Laboratorijski praktikum se sastoi iz 14 vežbi realizovanih pomoću PLC-a Schneider Electric TM238

Oвај практикум је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0

Материјал за вежбу: