Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Програмирање PLC-a
Студијски програм: ДАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 3:

ПРАКТИКУМ ПРОГРАМИРАЊЕ PLC-a: SIEMENS1500T


Садржај:

Лабораторијски практикум описује пано у који је уграђен PCL Сиеменс 1500Т.

Описан је поступак рада, конфигурисање и коришћење паноа са следеће лабораторијске вежбе:

1. Регулација брзине

2. Регулација позиције

3. Спрезање две осе по брзини

4. Спрезање две осе по позицији (синхронизација у надбрзини, подбрзини, синхронизована и циклична синхронизација)

Oвај практикум је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0

Материјал за вежбу: