Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Простор


Лабораторије за Електричне машине, Електромоторне погоне и Аутоматику се налазе у лабораторијском павиљону Факултета техничких наука у Чачку.

У монтажним објектима израђеним 1961. године налазе се 3 веће просторије – лабораторије и две канцеларије.

У првој лабораторији – Лабораторији за електричне машине, површине 65 m2 изводе се лабораторијске вежбе из предмета Електричне машине. У истој просторији се налази се и поставка удаљених експеримената.

У другој лабораторји - Лабораторији за електромоторне погоне површине 75 m2 изводе се лабораторијске вежбе из Електромоторних погона, Регулације електромоторних погона и Аутоматике:

У простору Лабораторије за процесну технику налази се поставка пумпног система:

У Лабораторији за микромашине се налази радни простор у коме се припрема и реализује већина лабораторијских поставки.