Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Програмирање PLC-a
Студијски програм: ДАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 1:

ПРАКТИКУМ ПРОГРАМИРАЊЕ PLC-a PLC Modicon M340


Садржај:

Практикум Програмирање PLC-a - PLC Modicon M340 се написан је са циљем, да се студенти упознају са неким елементима индустријске аутоматике, који се примењују у савременим електромоторним погонима и пружи им основе програмирања програмабилних логичких контролера и оператор панела.

Практикум се састоји из три целине:

1) Опис едукативног паноа (Програмабилни логички контролер PLC Modicon M340)

2) Софтверски пакети ( UnityPro за програмирање PLC-a и Vijeo Designer Lite за програмирање оператор панела.

3) Лабораторијске вежбе (11 лабораторијских вежби)

Oвај практикум је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0

Материјал за вежбу: