Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Практикум из индустријске аутоматике
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације пон: 12:30-14:30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације сре: 12:00-15:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 7:

Мотор једносмерне струје


Садржај:

Управљање мотором једносмерне струје употребом релејне технике. Примена драјвера за мотор једносмерне струје. Регулација брзине. Регулација позиције.

Материјал за вежбу: