Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Обавештења


    Факултет техничких наука у Чачку од 2018 године поседује лиценцу за софтверски пакет EPLAN обезбеђене кроз пројекат Развоја високог образовања - РаППРЕ. Ради се о пакету од 24 едукационе лиценце за студентске рачунаре + једа професорска лиценца.

    Преузмите документ     | Пројектовање помоћу рачунара у енергетици | 28-03-2019


    Колоквијум из AutoCAD-a заказан је за 5.12.2018

    Пројектовање помоћу рачунара у енергетици | 01-04-2019