Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Електричне машине 4
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: /, кабинет : 0 , тел: /, консултације /: /
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 5:

Серво мотор: Практикум фреквентни претварач и серво контролер LXM32M U45


Садржај:

Практикум садржи 3 поглавља:

1. Повезивање система за управљање радом AC серво мотором

2. Конфигурисање уређаја у програму SoMove

3. Демонстрација основних функција управљања кроз примере:

- режима рада "попозицији"

- режим рада "по брзини"

- режим рада "по моменту".

Материјал за вежбу: