Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Електричне машине 4
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: /, кабинет : 0 , тел: /, консултације /: /
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 1:

Једнофазни асинхрони мотор


Садржај:

Идентификација крајева и повезивање једнофазног асинхроног мотора за жељени смер и брзину обртања

Материјал за вежбу: