Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Практикум из фреквентних претварача и серво контролера
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 14:

ПРАКТИКУМ ФРЕКВЕНТНИ ПРЕТВАРАЧИ И СЕРВО КОНТРОЛЕРИ: ПУМПНИ СИСТЕМ


Садржај:

Практикум описује рад пумпног систем који садржи фреквентни претварач Danfoss VLT AQUA FC202.

Описано је 5 лабораторијских вежби: 

1. Идентификација пумпног система

2. Снимање карактеристике пумпног система

3. Процена уштеде енергије променом протока пумпнг система коришћењем фреквентног претварача

4. Регулација притиска пумпног система

5. Регулација протока пумпног система

Практикум је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0


Материјал за вежбу:
Правила за рад у лабораторији  
Лабораторијске вежбе: