Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Практикум из фреквентних претварача и серво контролера
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 13:

ПРАКТИКУМ ФРЕКВЕНТНИ ПРЕТВАРАЧИ И СЕРВО КОНТРОЛЕРИ: ATV320U02M2B


Садржај:

У практикуму је описан фреквентни претварач Altivar Machine ATV320U02M2B произвођача Schneider Electric.

У практикум је детаљно дат компетан радни материјал: од повезивања уређаја, објашњења енергетских и управљачких прикључака, коришћења софтвера „SoMove“, до дефинисаних лабораторијских вежби „Позиционирање асинхроног мотора применом хистерезисног компаратора“ и „Регулације позиције применом ПИД регулатора“.


Практикум је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0

Материјал за вежбу:
Правила за рад у лабораторији  
Лабораторијске вежбе: