Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Практикум из фреквентних претварача и серво контролера
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 15:

ПРАКТИКУМ ФРЕКВЕНТНИ ПРЕТВАРАЧИ И СЕРВО КОНТРОЛЕРИ: LXM32M U45


Садржај:

Практикум садржи 3 поглавља:

1. Повезивање система за управљање радом AC серво мотором

2. Конфигурисање уређаја у програму SoMove

3. Демонстрација основних функција управљања кроз примере:

- режима рада "попозицији"

- режим рада "по брзини"

- режим рада "по моменту".

Практикум је један од излазних резултата пројекта IeeDigKomp4.0

Материјал за вежбу:
Правила за рад у лабораторији  
Лабораторијске вежбе: