Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Практикум из фреквентних претварача и серво контролера
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 5:

Примена рампи при покретању и заустављању погона са асинхроним мотором


Садржај:

Употреба линеарних рампи убрзања и успорења.

Употреба линеарних рампи са два нивоа убрзања и успорења.

Употреба S, U и прилагођених типова рампи при редукцији трзаја.


 

Материјал за вежбу:
Правила за рад у лабораторији  
Лабораторијске вежбе: