Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Практикум из фреквентних претварача и серво контролера
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 8:

PI регулација брзине асинхроног мотора


Садржај:

Упознавање са функцијама фреквентног претварача

Одређивање времена кашњења система  , временске константе система  и коефицијента статичког појачања система ;

Прорачун параметара PI регулатора и ;

Унос параметара у фреквентни претварач и активирање повратне спреге;

Снимање одзива регулисаног система за прорачунате вредности и ;

Материјал за вежбу:
Правила за рад у лабораторији  
Лабораторијске вежбе: