Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Електричне машине 1
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 5:

Трансформатори - уводне вежбе​


Садржај:

Задатак вежбе:

  1. Визуелно упознавање са трансформатораом и његовим деловима.
  2. За трансформаторe доступне у лабораторији прочитати податке дате на њиховим плочицама
  3. Уочити димензије магнетних кола трансформатора у зависности од прочитаних номиналних снага.

Материјал за вежбу: