Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Енергетски трансформатори
Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Стефан Чубоновић, кабинет : 233 , тел: 032/302-769, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 1:

Магнетна кола - уводне вежбе​


Садржај:

Задатак вежбе:

  1. Уочити електричне и магнетне делове кола.
  2. Помоћу кљунастог мерила и метра измерити димензије димнамолимова.
  3. Проценити јачине струја и бројеве навојака у навојима магнетних кола и на основу тих параметара проценити вредност одговарајућих магнетопобудних сила.
  4. Уочити начине слагања лимова при формирању магнетног кола.
  5. Уочити различите облике магнетних кола и разјаснити разлог њихове различите конструкције
  6. Уочити разлику између магнетних кола побуђена једносмерном и наизменичном струјом.

Материјал за вежбу: