Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Енергетски трансформатори
Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Стефан Чубоновић, кабинет : 233 , тел: 032/302-769, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 3:

Посматрање облика струје магнећења и приближно срачунавање прве, треће и пете хармонијске компоненте​


Садржај:

Задатак вежбе:
  1.  Посматрање и цртање приближног облика струје магнећења при побудном напону 250 V.
  2.  Срачунати приближне вредности амплитуда појединачних хармонијских компоненти.

Материјал за вежбу: