Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Енергетски трансформатори
Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Стефан Чубоновић, кабинет : 233 , тел: 032/302-769, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 2:

Снимање криве хистерезисног циклуса и израда криве магнећења магнетног кола​


Садржај:

Задатак вежбе:
  1. Пресликати на милиметарски папир хистерезисну петљу која се добија при напону 250V.
  2. Нацртати основну криву магнећења снимањем положаја повратних тачака хистерезисног циклуса за напоне 220V, 200V, 150V, 100V и 50V.
  3. Помоћу хистерезисне петље за 250V конструисати очекивани облик струје магнећења
  4. Уочити шта се дешава са хистерезисном петљом када се у коло дода извор једносмерног напона Е (исто урадити када се промени поларитет Е).
  5. Знајући коефицијенте k1 и k2 скицирати криву магнећења [T]=f([A/m])

Материјал за вежбу: