Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Енергетски трансформатори
Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Стефан Чубоновић, кабинет : 233 , тел: 032/302-769, консултације среда: 12.00 - 15.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 10:

Оглед кратког споја и празнох хода​


Садржај:

Задатак вежбе:
На основу изведеног огледа празног хода и кратког споја израчунати:
  1. Елементе еквивалентне „Г“ шеме у релативним јединицама и кориговати их за температуру q=75 0C.
  2. На основу „Г“ шеме нацртати графике:

a)  и то зa cos fi = 0,8 ind., 1 и 0,8 cap.

б) eta= f(Sr) за U1=const. и cos j = 0,8 ind., 1 и 0,8 cap.


Материјал за вежбу: