Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

СИМУЛАЦИОНИ ПРОГРАМИ КРЕИРАНИ У GEOGEBRAКолекција ГЕОГЕБРА програма из области електричних машина:
1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
2. МАГНЕТНА КОЛА
3. ТРАНСФОРМАТОРИ
4. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКО ПРЕТВАРАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ
5. ОПШТИ ДЕО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА
6. МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
7. АСИНХРОНЕ МАШИНЕ
8. СИНХРОНЕ МАШИНЕ
9. СПЕЦИЈАЛНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
10. ОПШТА ТЕОРИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА
11. ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ
12. АУТОМАТИКА
13. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ
14. ЗАНИМЉИВО

ГЕОГЕБРА програми МАХМОУД РИАЗ

ГЕОГЕБРА програми МИРОСЛАВ BJEKIĆ:

Основе електротехнике, магнетна кола и трансформатори
1. Активна, реактивна и привидна снага
2. Магнетна кола са једним вадушним процепом и побуђена једносмерном струјом (јануар 2023)
3. Магнетна кола са једним вадушним процепом и побуђена наизменичном струјом (јануар 2023)
4. Магнетна кола са једним вадушним процепом и побуђена сталним магнетом (јануар 2023)
5. Струја магнећења и компоненте (јул 2022)
6. Пад напона код енергетског трансформатора - Капоов дијаграм
7. Лабораторијско одређивање часовног броја трофазног трансформатора (април 2024)

Електромеханичко претварање енергије
8. Релуктантни момент магнетног система са једним побудним намотајем

Машине једносмерне струје
9. Конструкција к-ке оптерећења генератора ЈС са независном побудом
10. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са независном побудом
11. Конструкција к-ке регулације генератора ЈС са независном побудом
12. Конструкција к-ке К.С. генератора ЈС са независном побудом
13. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са паралелном побудом
14. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са редном побудом
15. Конструкција спољне к-ке генератора ЈС са адитивном и диференцијалном побудом
16. Механичка карактеристика мотора једносмерне струје са независном побудом
17. Механичка карактеристика мотора једносмерне струје са редном побудом

Асинхроне машине
18. Обртно магнетно поље (март 2024)
19. Обртно магнетно поље - Лебланова теорема (март 2024)
20a. Обртно магнетно поље - Симетричне компоненте (март 2024)
20b. Симетричне компоненте (март 2024)
21. Обртно магнетно поље - напредне опције генерисања треће фазе ради добијања обртног магнетног поља (март 2024)
22. Механичка карактеристика асинхроног мотора
23. Механичке карактеристике асинхроног мотора: комплекан рачун; модификована ел. шема; тачан, приближан и линеаризован Клосов образац
24. Кружни дијаграм асинхроног мотора I
25. Кружни дијаграм асинхроног мотора II
26. Повезивања трофазног асинхорног мотора са 12 извода (ниски/високи напон, спрега звезда/троугао) (април 2024)

Синхроне машине
27. Векторски дијаграм синхроног турбогенератора
28. Векторски дијаграм синхроног хидроенератора
29. Векторски дијаграм синхроног мотора са цилиндричним ротором
30. Векторски дијаграм синхроног мотора са истакнутим половима
31. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Потјеовог дијаграма
32. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Шведског дијаграма
33. Одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Америчког дијаграма
Потјеов, Шведски и Амерички дијаграм, аутор Дарко Миљојковић
34. Погонска карта синхроног турбогенератора са клизачем
35. Погонска карта синхроног хидрогенератора
36. Активна и реактивна снага у функцији угла делта синхроне машине са цилиндричним ротором (мај 2024)
37. Активна и реактивна снага у функцији угла делта синхроне машине са истакнутим ротором (мај 2024)
38. Синхронизација синхроног генератора на мрежу
39. Мордејеве криве синхроне машине
40. Кратак спој синхорног генератора

Специјалне машине
41. Механичка карактеристика једнофазног асинхроног мотора
42. Механичка карактеристика универзалног мотора
43. Шрагеов мотор

Електромоторни погони, остало
44. Степен искоришћења електричног мотора на карактеристици M=f(w)
45. Степен искоришћења електричног мотора на карактеристици eta=f(P)
46. Типови електричног погона S1-S7

Детаљније: ETRAN 2020
Детаљније: InternationalJournalofEngineeringEducation 2024 (ново)
Детаљније: ETRAN 2024


Остали чланци