Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

МАШИНА ЗА НАВАРИВАЊЕ


У понедељак, 17. јуна 2013 на Факултету техничких наука у Чачку у Лабораторији за електричне машине, погоне и регулацију у присуству већег броја представника привреде демонстриран је рад четвороосне нумерички управљане машине за наваривање. Машина је пројектована и конструисана у оквиру иновационог пројекта Машинског факултета у Београду у коме је учествовало седам наставника и сарадника са ФТН у Чачку.

Међу посетиоцима презентације били су представници Електропривреде Србије, Колубаре, Костолца и др. којима су представљене могућности машине намењене за наваривање нових и похабаних машинских елемената на машинама које се користе на површинским коповима.

Линк ка техничком решењу

Видео запис
Видео запис


Галерија


Остали чланци