Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ОДРЕЂИВАЊЕ КЛАСЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ МОТОРА СНАГЕ ДО 7,5 KW


У ЕМПР лабораторији је пројектована електромагнента кочница са намером да се помоћу ње врши контролисано оптерећивање трофазних асинхроних мотора снаге до 7,5 kW (ЛИНК) за испитивање класа енергетске ефикасности трофазних асинхорних мотора. (ЛИНК)

Видео запис 1
Видео запис 2
Видео запис 3


Галерија


Остали чланци