Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

ПУМПНИ СИСТЕМ


На Факултету техничких наука у Чачку, у оквиру Лабораторије за процесну технику пројектован је и реализован пумпни систем. Основна му је намена да га у едукативне сврхе користе студенти студијских програма електроенергетике и мехатронике на основним и мастер студијама. Основне карактеристике система су: радни притисак до 6 bara са максималним протоком 5 l/s. Конструисан је као отворен пумпни систем у коме се вода узима и враћа у резервоар капацитета 400 l. Трофазна пумпа снаге 4 kW покреће се преко фреквентног претварача AQUA drive FC200. Систем садржи пригушне вентиле и бајпас регулацију. Промена отпора система се врши преко лептир вентила VFY-WH DN32/40 који је планиран да се управља корачним мотором.

Пројектом је предвиђена могућност и паралелног рада две пумпе. Поред сигурносног пресостата KPI36, у систем су уграђена и два трансмитера притиска MBS 1700. Мерење протока се врши преко уређаја WaterMaster REV111E. Аквизиционом картицом сигнали протока и брзине се помоћу програма LAbWIEW обрађују и на рачунару тренутно добијају све мерене величине као и дијаграми p=f(Q) i =f(Q). Могуће је вршити и тестирање посебних елемената пумпног система – одређивање пада притиска на њима. Такође, предвиђен је да се користи и за научна истраживања: испитивање могућности генераторског режима рада пумпи – реализација PAT система.


Галерија


Остали чланци