Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Фото албум


0.jpg

Наставници ФТН одржали предавања на у Универзитету у Пољској


У оквиру Еразмус+ програма мобилности наставника и студената Универзитета у Крагујевцу и Шлеског универзитета у Гљивицама у Пољској у периоду од 21.5.-26.5.2018. године у својству гостујућих наставника боравили су доценти др Владимир Младеновић, др Марија Благојевић и др Марко Росић.

У тока боравка презентоване су образовне и научно-истраживачке активности које се спроводе на Факултету техничких наука. Посећене су бројне лабораторије на факултетима Шлеског универзитета у Гљивицама. Наставници су одржали часове у оквиру редовне наставе на факултетима Шлеског универзитета.

Резултати реализоване мобилности огледају се у успостављању нових контаката и сарадње у домену научно истраживачког рада и иницијативама за заједничко учешће на пројектима.