Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Фото албум


0.jpg

Предузеће ЕНЕЛ донирало опрему ФТН


Предузеће  ЕНЕЛ из Ваљевау сарадњи са Компанијом Schneider Electric донирало је опрему Факултету техничких наука у Чачку  за потребе наставе и реализацију нових пројеката у сарадњи са привредом . У име фирме Енел опрему је уручио директор Бранислав Срећковић. У питању су уређаји индустријске аутоматике за контролу кретања електричних мотора који се налазе у савременим аутоматским производним линијама, CNC машинама и роботима. Опрема обухвата PLC контролер, фреквентни претварач, серво претварач као и синхрони и асинхрони мотор иинсталирана у Лабораторији за електричне машине ФТН.

Опрема ће се користити у настави у раду са студентима Електротехничког и рачунарског инжењерства и Мехатронике и омогућиће да студенти своја теоријски стечена знања примене на конкретним апликацијама какве се срећу у индустрији, што је један од аспеката дуалног образовања.