Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Фото албум


01.jpg

Простор лабораторије ЕМПА


Фото албум простора ЕМПА лабораторије:

- Лабораторија за електричне машине,

- Лабораторија за електромоторне погоне и аутоматику и

- Лабораторија за процесну техниуку