Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Издвајамо


Slide11

Поставка Пелтонова турбина - синхрони генератор

Детаљније

Slide11

Пумпни систем

Детаљније

Slide11

У Чачку постављен удаљени експеримент теслино јаје

Детаљније

Slide11

Удаљени експерименти

Детаљније

Slide11

Одређивање класе енергетске ефикасности мотора снаге до 7,5 кw

Детаљније

Slide11

Машина за наваривање

Детаљније

Slide11

Сребрна табла на сајму учила 2013 у групи ученика

Детаљније