Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Електромоторни погони
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Марко Шућуровић, Вељко Благојевић, кабинет : 226 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 9:

Четвороквадратни режим рада машине једносмерне и наизменичне струје


Садржај:

Ова лабораторијска поставка демонстрира сет вежби са машином једносмерне струје и асинхроном машином чија су вратила међусобно спојена.

Кроз 8 лабораторијских вежби студенти ће проћи кроз основна подешавања енергетских претварача који врше управљање једносмерном и асинхроном машином као и реализовати рад машина у сва четири квадранта.

Материјал за вежбу: