Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Електромоторни погони
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Марко Шућуровић, Василије Ојданић, кабинет : 226 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 2:

Повезивање асинхроног мотора на мрежу, стартовање и заустављање


Садржај:

Ова лабораторијска вежба има за циљ демонстрирање покретања и заустављања мотора деловањем на за то предвиђене тастере.

Материјал за вежбу: