Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Електромоторни погони
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Марко Шућуровић, Вељко Благојевић, кабинет : 226 , тел: 032/302-769, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 6:

Пуштање у рад асинхроног мотора преко аутоматског пребацивача звезда-троугао LAD912ТGV


Садржај:

Ова лабораторијска вежба показује на који начин се остварује повезивање асинхроног мотора на мрежу и извршва његово стартовање преко аутоматског пребацивача звезда-троугао LAD912TGV (у другом делу вежбе треба да се омогући аутоматско заустављање мотора након предвиђеног времена t).

Материјал за вежбу: