Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Актуелности


1.jpg

Посета студената електроенергетике хидроелектрани ''Међувршје'' и термоелектрани ''Никола Тесла А''


У оквиру планираних активности на предмету Електричне машине 3 (где се изучавају синхроне машине) на ОАС ЕРИ, током јуна су организоване две једнодневне стручне посете: хидроелектрани ''Међувршје'' код Чачка и термоелектрани ''Никола Тесла А'' код Обреновца. 

Студенти треће године електроенергетике су 3. јуна 2021 посетили хидроелектану ''Међувршје'' и том приликом се упознали са опремом и начином рада у овој деривационој хидроелекрани. Ова електана која је почела са радом давне 1957. године саставни је део система ''Дринско-лимских хидроелектрана'' (поред осталих овом систему припада и ХЕ ''Овчар Бања''). У самом подземном објекту студенти су имали прилике да се упознају са начином управљања електраном, да обиђу машинску халу са генераторима снага 3,4 и 5,6 МW, и најновијим агрегатом снаге 620 kW, који користи снагу воде неопходне за биолошки минимум реке.

Студенти треће и четврте године електроенергетике са основних академских и стуковних студија су 24. јуна 2021. посетили највећи електренергетски објекат у Србији - Термоелектрану ''Никола Тесла А'' код Обреновца. Запослени у овој термоелекрани су упознали студенте са свим најважнијим подацима о овом електренергетском објекту који има шест блокова укупне инсталисане снаге 1650 MW. Студенти су обишли машински халу са турбогенераторима и команде просторије, где је особље задужено за контролу рада електране објаснило студентима основне принципе управљања радом овог сложеног система. Након обиласка термоелектране студенти су посетили музеј Николе Тесле у Београду.