Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Актуелности


PosetaCeskaPoljska.jpg

Посета Технолошком универзитету у Брну у Чешкој


У периоду од 24. до 25. априла 2023. године ванредни професори Марко Росић и
Бранко Копривица релизовали су радну посету Факултету за електротехничко
инжењерство и комуникације, Технолошког универзитета у Брну у Чешкој, при
чему су успостављени контакти са наставницима и истраживачима из области
електричних машина и погона и електроенергетске електронике, са циљем
пријављивања заједничког Хоризонт пројекта и успостављања других видова
сарадње. Такође, исти наставници су у периоду од 26. до 28. априла 2023.
године посетили и Факултет за електротехничко инжењерство, Техничког
универзитета у Ченстохови у Пољској, где су одржали предавања по позиву и
договарали будуће посете и наставак досадашње сарадње. У току посета
разматране су могућности за организовање мобилности наставника и студената у
наредном периоду, као и други видови институционалне сарадње.