Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Регулација електромоторних погона
Студијски програм: МАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, Сања Антић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Сања Антић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације пон: 12:30-14:30
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 2:

Практикум Регулација електромоторних погона машина наизменичне струје


Садржај:

Практикум садржи опис 6 лабораторијских вежби предвиђених за рад са студентима из предмета Регулације електромотрних погона машина наизменичне струје. 

Представља дигитални развојни систем за имплементацију алгоритама управњања асинхроним мотором MSK28335
Намењен је студентима Факултета техниких наука у Чачку и Електротехничког факултета у Подгорици.

Практикум је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0

Материјал за вежбу: