Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Регулација електромоторних погона
Студијски програм: МАС ЕРИ
Наставник: Марко Росић, Сања Антић, кабинет : 224 , тел: 032/302-762, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Сања Антић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације пон: 12:30-14:30
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 3:

Лабораторијске вежбе у припреми


Садржај:

У ЕМПА лабораторији се тренутно припрема више нових лабораторијских поставки и вежби:

- четвороквадратни погон машине једносмерне струје

- серво мотори и контолери кретања

- U/f управљање асинхроном машином

Материјал за вежбу: