Laboratory for Electrical machines,
Electric drives and Automatics

Projects


National projects

  1. Примена вишепараметарских симулационих модела ради анализе енергетске ефикасности понашања типских школских зграда, носилац пројекта Технички факултет у Чачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ813-200А, 2003-2006.
  2. Развој и примена логистичких система за коришћење биомаса и отпадног дрвета као енергената у домаћинствима и индустрији, носилац пројекта Технички факултет уЧачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ–243005А, 2006-2009. 
  3. Нова техничка решења и трендови у извођењу наставе из групе предмета електротехничке струке, у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања и Европске агенције за реконструкцију (CARDS project). 
  4. Пројектовање примене прописа ЕУ о енергетској ефикасности кућних апаратаносилац пројекта Технички факултет у Чачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ 18018, 2008-2010.
  5. Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона, руководилац пројекта М. Бјекић, носилац пројекта Технички факултет у Чачку, Програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност, број пројекта ТР33016, 2011-2014
  6. Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25
  7. Иновирање групе стручно апликативнох предмета студијског програм ЕРИ - модул Индустријска електроенергетика у циљу развоја дигиталних компетенција и извођења елемената концепта Индустрија 4.0 (ИееДигКомпИ4.0), руководилац прокјекта М. Бјекић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; руководилац др Марко Росић, доцент; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.

International projects

  1. Academic Restoration in South Eastern Europe финансираног од стране German Academic Exchange Service (DAAD), 2003-2006
  2. WUS AUSTRIA MSDP project "Master in Remote Control", 2009 - 2010.
  3. 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES “Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration” supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).