Поступак стартовања dos извршних *.exe програма у оперативном систему WIN XP, WIN VISTA и WIN 7

1.    Инсталисати програм DOSBox0.74-win32-installer.exe

2.       На хард диску C: креирати фолдер dos

3.       У овај фолдер копирати жељене .exe фајлове (сви *.exe фајлови програма из Електричних машина се налазе у фајлу dos.zip)

4.    Стартовати програм DOSBox 0.74

5.       Унети следеће команде

Z:\>mount c c:\dos

Z:\>c:

C:\>dir

6.       Стартовати жељени програм куцањем у командној линији његовог имена

C:\>SEM_2PS

У прозору програма DOSBox стартује се жељени програм: