Namotavanje trofaznih asinhronih mašina

autor: mr Miroslav Bjekić, Tehnički fakultet Čačak

Navoj statora asinhrone mašine može biti::

  1. jednoslojni Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\jednoslojni.jpgili dvoslojni Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\dvoslojni.jpg
  2. paralelni  Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\omca.jpg ili redni  Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\val.jpg, i
  3. prečnički Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\precnik.jpgili skraćeni Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\skracen.jpg.

Ukupno ima 8 različitih vrsta navoja aza svaki od njih postoji tablica namotavanja i razvijena šema namotavanja, koje se nezavisno startuju kao izvršni programi:

Tehmičko uputstvo programa

Primeri za demonstraciju

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\jednoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\omca.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\precnik.jpgjednoslojni paralelni prečnički (1PP) navoj:

tablica    razvijena šema

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\dvoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\omca.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\precnik.jpgdvoslojni paralelni prečnički (2PP) navoj:

tablica    razvijena šema

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\jednoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\omca.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\skracen.jpgjednoslojni paralelni skraćeni (1PS) navoj:

 tablica    razvijena šema

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\dvoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\omca.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\skracen.jpgdvoslojni paralelni skraćeni (2PS) navoj:

tablica    razvijena šema

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\jednoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\val.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\precnik.jpgjednoslojni redni prečnički (1RP) navoj:

tablica    razvijena šema

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\dvoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\val.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\precnik.jpgdvoslojni redni prečnički (2RP) navoj:

tablica    razvijena šema

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\jednoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\val.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\skracen.jpgjednoslojni redni skraćeni (1RS) navoj:

tablica    razvijena šema

Description: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\dvoslojni.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\val.jpgDescription: Description: C:\Users\mbjekic\glavna\skracen.jpgdvoslojni redni skraćeni (2RS) navoj:

tablica    razvijena šema

Ulazni podaci su: : Z - broj žlebova    p' - broj polova    y1/z - skraćenje navoja (ukoliko je navoj skraćen) i brzinu namotavanja koja zavisi od brzine rada računara.

Objašnjenje ulaznih parametara

napomena: program je pisam u programskom jeziku QBASIC 1994. godine i startuje se kao izvršni EXE fajl

 Упутство за стартовање DOS програма