Animacija magnetnih polja električnih mašina naizmenične struje

(Teslino obrtno magnetno polje)

autor: mr Miroslav Bjekić, Tehnički fakultet Čačak

U ovoj prezentaciji je prikazan programski paket koji se sastoji od  3 nezavisna programa u kojima se demonstrira magnetno polje električnih mašina naizmenične struje.

Tehmičko uputstvo programa

Primeri za demonstraciju

I Dvofazno obrtno magnetno polje

Ulazni podaci su

1.      amplitude faznih napona U1, U2 (relativne vrednosti 0-1) i

    (s) - promena obrtanja smera polja;

II Trofazno obrtno magnetno polje

Ulazni podaci su

1.      amplitude faznih napona U1, U2 i U3 (relativne vrednosti 0-1) i

    (s) - promena obrtanja smera polja;

III Eliptično obrtno magnetno polje predstavljeno preko direktne i inverzne komponente

Ulazni podaci su

1.      amplitude faznih napona U1 i U2 (relativne vrednosti 0-1) i fazni stavovi ulaznih napona q1 i q2 (u stepenima)

    (a) - prikazivanje sledeće ekranske animacije;